Användningsområde

Stina Stemme

En organisation vänder sig till mig när den eftersträvar

 • ökad effektivitet bland medarbetare och chefer
 • långsiktigt förbättrad verksamhet
 • effektivt ledarskap
 • nya förutsättningar för chefskap
 • att snabbt komma vidare med problem och dilemman
 • att lösa problem innan de växer sig stora
 • minskad risk för tappade sugar, utmattning och sjukdom.

Du kan vända dig till mig när du

 • har ett konkret problem
 • har ett dilemma
 • har fler än ett val och inte kan välja
 • inte förstår dig själv
 • behöver finna din väg eller i alla fall din riktning
 • har en fråga som du vill finna ditt eget svar på
 • behöver hjälp att hitta din egen ståndpunkt eller förhållningssätt.

Jag är dipomerad ICF-coach (International Coach Federation).

International Coach Federation