Reflekterande samtal

Stina Stemme

Kan vara en början till coachning när du exempelvis inte riktigt vet vad du vill med dina samtal eller vad din frågeställning är. Här har vi inga specifika mål och samtalen är mindre riktade än vid vanlig coachning.

Grundpaket Reflekterande samtal: Fem samtal à 1 timma.

Jag är dipomerad ICF-coach (International Coach Federation).

International Coach Federation