Arbetssätt

Stina Stemme

Hur går gestaltterapi till?

Gestaltterapi är en terapiform som bygger på vad som sker i rummet. Du får stöd i att stanna upp, märka och utforska hela ditt varande i nuet – med tankar, känslor och kroppsförnimmelser.

Utforskandet kan, för utom i ord, göras exempelvis med rörelse, bild, rollspel och guidningar. Som en röd tråd löper närvaro i nuet för att med alla sinnen, tankar, känslor och kroppsförnimmelser, ta in det som kan uppfattas och upplevas. Utforskandet av den upplevda helheten kan ge nya insikter och grund för nya beslut.

Hur börjar man?

Vi tar ett första möte där du och jag får bekanta oss lite med varandra. Du får beskriva varför du söker terapi just nu. Och vad du söker (om du vet).

Ett upplägg kan vara en träff på 60 minuter i veckan i några veckor. Därefter utvärderar vi och diskuterar fortsättningen.

Varmt välkommen att höra av dig via e-post eller telefon, så kan vi prata om vad som skulle passa dig.

Tel: 076 – 228 34 43
e-post: stina(a)stemmesamtal.se