Coachning

Stina Stemme

Som coach ställer jag frågorna som leder dig vidare. I dina svar finner du själv vägen. Dessa målfokuserade samtal ger dig insikter, förståelse och kraft att gå vidare.

Grundpaket coachning: Fem samtal
Ett samtal är på 1-1,5 timme, vi lägger upp efter önskemål.

Under det första mötet börjar vi med att definiera syfte/mål med coachningen och tillsammans sätter vi ramarna för hur samtalsserien ska se ut. Övningar och teori ingår i coachningen.

Jag är dipomerad ICF-coach (International Coach Federation).

International Coach Federation