Presentation

Presentation av Stina Stemme

Stina Stemme

Gestaltterapeut
Som terapeut lägger jag stor vikt vid existentiella frågor, kroppslig medvetenhet och medveten närvaro i nuet. Jag är auktoriserad gestaltterapeut och har en master i gestaltpsykoterapi. Mastersuppsatsen, som jag lade fram vid Gestalt Akademin i Skandinavien, handlade om personer som varit sjukskrivna för utmattningsdepression och på vilket sätt de kände sig förändrade när de kommit tillbaka till arbetslivet.

SE-terapeut – Somatic Experiencing® Practitioner
SE-terapi är en form av kroppsbaserad trauma-terapi som går i linje med den senaste neurologiforskningen.

Civilingenjör
Som civilingenjör har jag jobbat som projektledare i näringslivet i många år, bland annat som IT-projektledare inom telekom-, läkemedels- och bilindustrin. Under 2000-talet var inriktningen på mina uppdrag ledarskaps- och organisationsutveckling, bland annat i form av förändringsledning, coachning/handledning och utbildning.

Mitt engagemang väcktes i frågor kring ledarskap, samarbete, grupputveckling, kommunikation och drivkrafter. Mitt stora intresse för det mellanmänskliga fick mig att läsa vidare till gestaltterapeut. Möte med gestalt – dess grunder, människosyn och arbetssätt – blev oerhört starkt. Jag hade hittat rätt.

Dessutom
Jag är diplomerad ICF-coach och har under ett par år arbetat som livs- och karriärcoach för studenter på Göteborgs universitet, både individuellt och i grupp.
Har även jobbat inom akutpsykiatrin samt på ett boende för ungdomar med psykosociala problem.

Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

Gestalt Akademin i Skandinavien

Mastersuppsats

International Coach Federation

Somatic Experiencing