Somatic Experiencing (SE)

Somatic Experiencing® ( SE ) är en kroppsbaserad behandlingsmetod som speciellt tar sikte på att reglera det autonoma nervsystemet. Ett högaktiverat och instabilt autonomt nervsystem är en av de vanligast förekommande följdverkningarna hos människor som varit utsatta för allvarlig belastning såsom chock och trauma.

Behandlingsmetoden är utvecklad av Dr. Peter Levine PhD, som har doktorsgrad i psykologi, medicinsk och biologisk fysik. Dr. Peter Levine PhD har forskat och arbetat med stress och trauma de senaste 30 åren. Under vidareutvecklingen av denna behandlingsmetod samarbetade han med andra erkända forskare som Stephen Porges, Bessel Van der Kolk och Robert Scaer.

Dr. Peter Levine PhD understryker vikten av kroppskännedom för att behandling av trauma ska bli framgångsrik. Somatic Experiencing® ( SE ) kan definieras som Kroppslig Erfarenhetsbildning eller den Upplevda Känslan i Kroppen.

Att arbeta med trauman på det här sättet innebär att terapeuten lär klienten att få en erfarenhet av regleringen av det egna nervsystemet.

Läs mer om Somatic Experiencing på Somatic Experiencing® Institutet Sverige.