Organisationsutveckling

Stina Stemme

Stina Stemme

I organisations- och ledarskapsuppdrag gifter jag samman mina år som ingenjör i IT-branschen med mina erfarenheter som gestaltterapeut. Dessutom ger modern hjärnforskning mig förståelse och verktyg att vårda och utveckla individens och organisationens resiliens (återhämtningsförmåga).

Den komplexitet och höga förändringstakt som de flesta verksamheter, både privata, offentliga och ideella, idag verkar i ställer höga krav på individers och gruppers förmåga till samverkan. Kompetens, kunskap och ansvar, som förr kunde rymmas i en roll och en person, måste man idag vara flera personer för att täcka.
Hög förändringstakt och ofta utmanande krav från intressenter och konkurrenter skapar ett klimat där ledarskap och medarbetarskap behöver trimmas. Och där organisationers och människors resiliens behöver vårdas.

Ända sedan min start i arbetslivet, då som nyutexaminerad civilingenjör, har frågor kring samarbete, ledarskap, drivkrafter och ansvar engagerat mig. Med tiden knöts de ihop till en allmän strävan efter förutsättningar som gav en långsiktigt hållbar verksamhet där man gick i mål med medarbetarna i behåll.

Exempel på uppdrag

  • Grupphandledning
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Chefshandledning/coachning
  • Förändringsledning
  • Grupputveckling
  • Konflikthantering
  • Medarbetarutveckling