Terapi

Stina Stemme

”Människan blir genom Duet ett Jag.” (Martin Buber, Jag och Du)

Som terapeut hjälper jag dig att stanna upp – att uppleva här och nu. Att särskilja historia och minnen från vad som faktiskt utspelar sig här och nu. Att uppmärksamma och utforska sinnesintryck, kroppsförnimmelser, tankar och känslor. Ibland finns det behov av att samtala om och utforska det förgångna, i syfte att kunna lämna det som ett minne som inte ständigt griper in och omedvetet påverkar i nuet.

Upplevelsebaserade övningar kan ge ökad förståelse för egna känslor, tankar, kroppsuttryck, reaktioner och agerande. Insikt och förståelse kan bli grund för nya val. Som terapeut använder jag mig själv, de tankar och känslor som väcks i mötet, som redskap. Jaget föds i mötet med ett Du.

Det kan finnas många anledningar till att man söker sig till en terapeut. Exempelvis kan det vara när man

 • har en livskris
 • upplever att man fastnat
 • har något man måste komma igenom
 • känner oro
 • känner sig utarbetad
 • har svårigheter att sätta gränser/söker sina gränser
 • upplever att något ”skaver” inombords
 • har utmattningsdepression
 • har existentiella funderingar
 • har relationsproblem
 • känner saknad
 • känner sorg
 • har behov av att stanna upp och reflektera över val och riktning
 • utforska hur du relaterar till människor och situationer
 • har en depression
 • känner vilsenhet
 • känner nyfikenhet
 • har behov av/är nyfiken på personlig utveckling
 • har behov av egen tid och eget utrymme för utforskning – att uppleva och reflektera